Jak můžete podpořit Charity Day?

Přidejte se do programu

Jste hudebník, herec, bavič, sportovec, mediálně známá osobnost? Přijeďte, vystupte.
Maximálně se vynasnažíme přizpůsobit časový harmonogram akce Vašim možnostem.

Předejte kontakt

Nejste hudebník, herec, bavič, sportovec,
ani mediálně známá osobnost, ale znáte
osobně někoho takového?
Doporučte mu Charity Day a nakontaktujte ho.

Pomozte s propagací

Máte internetové stránky?
Vydáváte časopis nebo provozujete jiný mediální kanál? Informujte o nás.
Loga a bannery jsou ke stažení zde:
www.charityday.cz/media

Uspořádejte akci pod naši záštitou

Máte organizační schopnosti a schopné lidi do týmu?
Uspořádejte charitativní běh, divadlo, koncert, besídku, bazar, sbírku, výstavu… Fantazii se meze nekladou. Ozvěte se, pomůžeme a poradíme, jak bude v našich silách.

Přispějte na zajištění akce finančně nebo materiálově

Disponujete Vy nebo Vaše firma vybavením nebo zařízením vhodným pro typ akce Charity Day? Stany a stánky, občerstvení, aparatura, zábavní atrakce pro děti… vše se může hodit k zatraktivnění akce. Finanční příspěvek je samozřejmě jasná volba, kterou pokryjeme další náklady nezbytné na uskutečnění akce.

Nemůžete se Charity Day účastnit, ale chcete handicapovaným dětem přispět?
Peníze můžete posílat přímo na účet:
115-3520510227/0100, variabilní symbol 2021.
Jedná se o transparentní účet povolené veřejné sbírky schválené Jihomoravským krajem.
V případě zájmu o vyhotovení darovací smlouvy se prosím obraťte na Alenu Kosmákovou – info@spolecnoucestou.cz, tel. 605 258 505.