Takový byl první ročník Charity Day

/květen 2019/

Na Charity Day 2019 a akcích s tím spojených se vybralo 364 331 Kč!

Komu a jak peníze pomohly?